Vær med til at gøre den gode oversættelse endnu bedre med validering

Oversættelsens stil og tone

Hvis du som kunde har en holdning til oversættelsens stil og tone, tilpasser vi gerne oversættelsen efter dine ønsker.

Ønskes en bestemt stil og tone, skrives det i kommentarfeltet ved bestilling. Det kan f.eks være ‘fri og uhøjtidelig stil og tone ønskes’ eller ‘formel stil og tone ønskes og brug gerne de-form’.

Selvom man på dansk vil skrive ‘du’ er der lande, hvor man i samme type tekst vil skrive ‘de’. Har du ikke nogen holdning til stil og tone, vurderer oversætteren selv, hvad der er mest passende.

Termer i oversættelsen

Hvis I allerede har en termliste bygger vi videre på den. Hvis ikke, så laver vi en ny fra bunden.

Med en termliste sikrer vi, at der altid bruges korrekte termer i oversættelserne. Termlisten tilhører jer, så hvis I en dag ikke længere ønsker at benytte os, sender vi termlisten til jer. Vi benytter os desuden af oversættelseshukommelse, som sikrer kontinuitet. Den tilhører også jer.

Validering af oversættelsen

Det er lidt forskelligt, hvor meget vores kunder ønsker at blive involveret i oversættelsesprocessen. Nogle ønsker ikke at blive involveret, mens andre ønsker adgang til at redigere i oversættelsen inden oversættelsen lagres. Vi indretter arbejdsgangen efter jeres ønske.

Hvis du eller en anden i jeres organisation ønsker adgang til at redigere i oversættelsen inden oversættelsen lagres, kaldes det i branchen for en ‘validering’.

Med validering opnår I en termliste samt oversættelseshukommelse, som passer perfekt til jeres ønsker og som automatisk indgår i næste oversættelse.

Hvis du eller en anden i jeres organisation redigerer i teksten udenfor vores system, lagres ændringerne ikke i jeres termliste og oversættelseshukommelse og vil ikke indgå i næste oversættelse. Derfor anbefaler vi klart validering frem for redigering i eget system.

Bestil validering

Skriv navn og email i kommentarfeltet ved bestilling. Så inviterer vi rette vedkommende til at redigere i vores system, når oversættelsen er klar.